Foto: Yaniv Cohen

Foto: Yaniv Cohen

HVA ER MIND THE GAP?

MIND THE GAP er en visningsscene for dans i prosess som foregår en gang i året på Scenehuset på Majorstua. Vi tilbyr prøve- og visningstid for opptil ti prosjekter og det eneste kriteriet er at deltagerne er profesjonelle dansekunstnere bosatt i Norge. Det spiller ingen rolle hvor i prosessen prosjektet er, hva det handler om eller hvilken form det har; MTG er åpent for dansekunstnere som er interessert i å dele arbeidet sitt gjennom å gjøre, reflektere, vise og diskutere.

FØRSTEMANN-TIL-MØLLA-PRINSIPPET er MTGs viktigste regel, og den holder vi hellig og praktiserer hardt. Det bidrar til mangfold og bredde, og det liker vi. Vår viktigste jobb som arrangører er å fasilitere og tilrettelegge slik at alle involverte kan konsentrere seg om det de er der for: det kunstneriske. Vi blander oss ikke opp i deltagernes arbeid.

DE YTRE ØYNENE har derimot dette som hovedjobb. Hvert år hanker vi inn fire erfarne og etablerte dansekunstnere som vi parrer opp med tre-fire prosjekter hver. De kommer på prøve med prosjektene, bidrar med innspill og hjelper deltagerne til å se arbeidet sitt klarere og ta tydeligere valg.

VISNING OG SAMTALE er hovedingrediensen i de to siste dagene av MTG. Vi åpner dørene for publikum og etter visningene inviterer vi til en samtale der alle deltar. Vi sitter i ring, spiser kake og snakker om det vi har sett. Deltagere, publikum og ytre øyne spør hverandre om alt de lurer på i en uhøytidelig og trygg setting.

MÅLET med MTG er å være med på å heve det faglige nivået i dansekunstfeltet, løfte fram kompetansen erfarne dansekunstnere sitter med og øke den kunstneriske utvekslingen på tvers av generasjoner. Vi ønsker å øke kunnskapen og interessen for dans blant publikum, bidra til at dansekunstnere setter i gang egne arbeider, og at flere av arbeidene som allerede finnes møter et publikum.

Følg MIND THE GAP på Facebook

 

Forsidefoto: Yaniv Cohen