Foto: Eirik Folkedal

Foto: Eirik Folkedal

Q&A

HVA STILLER MTG MED?
Vi stiller med gratis prøvetid på Scenehuset, tilrettelegger timeplanen og kobler prosjektene sammen med et ytre øye. På visningsdagene fungerer vi som arrangører og holder et velkomstmøte, avvikler generalprøve og tar oss av alt som har med publikum, billetter, kaker, vin, innslipp og ønsker velkommen. Under visningene er vi behjelpelig med lyd og lys og evt filming. Vi fasiliterer publikumssamtalen, men leder den ikke.

HVA SLAGS TEKNISK UTSTYR HAR MTG?
Vi har kun det utstyret som er på Scenehuset, altså et vanlig lydanlegg og mulighet til å slå av og på taklyset. Vil du ha noe annet/mer, er du velkommen til å ta det med og sette det opp, og hvis det ikke er for avansert kan vi hjelpe til med å avvikle det under visningen.

FILMER MTG VISNINGEN?
Vi har ikke selv et kamera, men kan være behjelpelig med filming hvis det er et kamera som er enkelt å håndtere.

HVA KAN PROSJEKTENE FORVENTE AV DE YTRE ØYNENE?
De som er ytre øyne i MTG har blitt forespeilet å komme innom en prøve med hvert av prosjektene de følger, og blir bedt om å forberede seg til publikumssamtalen. Møter og aktivitet utover dette må prosjektene og de ytre øyneneeventuelt bli enige om seg imellom.
(evt: ha en oppfølgingssamtale?)

KAN MAN SELV BESTEMME HVOR PUBLIKUM SKAL SITTE UNDER VISNINGEN?
I utgangspunktet ja, men hvis det er veldig avansert og tar mye tid å organisere setter vi pris på om prosjektene har tenkt ut en løsning på det på forhånd.

KAN MAN GJØRE HVA SOM HELST MED SCENEHUSET?
Nei, det er verken lov til å spikre/skru/henge ting på veggene, lage merker i gulvene, eller skade rommet eller inventar på andre måter. Vi må ta vare på de fine rommene vi har :)  Prosjektene som blir valgt ut må skrive under på at de har lest reglene for Scenehuset før vi går i gang.

FÅR PROSJEKTENE BETALT FOR Å VÆRE MED PÅ MTG?
Vi ønsker å betale alle involverte et symbolsk honorar, men vi lover det ikke i forkant, fordi det er avhengig av at vi får innvilget støtte fra FFUK, Norsk Kulturråd eller Oslo Kommune. Størrelsen på honoraret vil være avhengig av beløpet vi får innvilget, men har ligget mellom 0 og 5000 kr per prosjekt.

ER DET FORTSATT NOE DU LURER PÅ?
Send en mail til mindthegap.visningsscene@gmail.com