Foto: Eirik Folkedal

Foto: Eirik Folkedal

HISTORIEN

FØRSTE GANG vi arrangerte MIND THE GAP var i 2010. Vi ville forsøke å møte det vi så som et stort behov i dansefeltet, nemlig noe som kunne fylle gapet mellom studio og scene, fersk og erfaren, skisse og ferdig forestilling. Vi ville bidra til at mer av dansekunsten som ble laget fikk møte et publikum, og gi dansekunstnere motivasjon til å starte et prosjekt. Målet var også å gi dansekunstnere betalt for det arbeidet de gjør og å være en arena for nettverksbygging og kunstneriske møter dansekunstnere imellom, og med publikum.

SIDEN DA har MTG blitt arrangert syv ganger, og fra 2013 har vi engasjert erfarne dansekunstnere som ytre øyne. Til sammen har 114 dansekunstnere fra hele Norge vist arbeidet sitt under MTG, 16 har vært engasjert som ytre øyne og 736 personer har sett visningene.

ØKONOMISK STØTTE har vi gjennom årene fått fra Norsk Kulturråd, FFUK og Oslo kommune. Danseinformasjonen har vært trofast co-produsent <3